Odszkodowanie za szkody górnicze - Odszkodowanie za szkody górnicze Katowice Wodzisław Śląski Katowice

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody górnicze - Adwokat Wodzisław Śląski Odszkodowanie za szkody Górnicze
 
 
W myśl ustawy o prawie geologicznym i górniczym osoba poszkodowana przez zakład górniczy musi najpierw wszcząć postępowanie ugodowe z przedsiębiorcą kierującym ruchem danego zakładu. Musi istnieć dokument poświadczający chęć i próbę zawarcia ugody między poszkodowanym, a kopalnią odpowiedzialną za szkodę. Procedura zaczyna się od złożenia przez poszkodowanego stosownego wniosku. Od 1 stycznia 2012. poszkodowani przez kopalnie mogą wybierać między fizycznym naprawieniem szkody, a uzyskaniem pieniężnego odszkodowania. We wniosku musi znaleźć się tytuł prawny poszkodowanego do uszkodzonej nieruchomości oraz opis powstałych szkód. Na tej podstawie, przedstawiciel kopalni zobowiązany jest dokonać oględzin i sporządzić kosztorys. Jeśli ugoda satysfakcjonuje poszkodowanego, sprawa się kończy. Jeśli nie – musi on skierować sprawę do sądu. Zakład górniczy może na przykład obstawać przy twierdzeniu, że zaistniała szkoda nie ma związku z jego działalnością. Może też wykorzystać przepisy dotyczące przedawnienia szkody górniczej. Może wreszcie zaproponować zbyt niską dla odszkodowanego wysokość odszkodowania. Wszystkie te i inne ewentualności stanowią powód do roszczenia swych praw przed sądem.

 
Szkody górnicze i przedawnienia związanych z nimi roszczeń
 
 
Wszędzie, gdzie pracują kopalnie mogą zdarzyć się szkody górnicze. Szkody te, to głównie uszkodzenia budynków i gruntów. Właściciele jednych i drugich mogą domagać się naprawienia tych szkód lub wypłaty stosownych odszkodowań pieniężnych. Odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi przedsiębiorca organizujący ruch danego zakładu górniczego. Jeśli nie on, to przedsiębiorca odpowiedzialny za ruch innego zakładu na tym samym terenie, który w tym czasie prowadził prace. Jeśli i tego nie można ustalić, obowiązek naprawienia szkody lub wypłacenia odszkodowania przechodzi na skarb państwa.
 
 
Czas na roszczenie odszkodowań za szkody górnicze jest określony i wynosi pięć lat od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o powstaniu szkody. Tak przewidują przepisy ustawy o prawie geologicznym i górniczym z 9 czerwca 2011 roku. Pięcioletni okres na dochodzenie swoich praw mają właściciele nieruchomości i gruntów uszkodzonych przez szkody górnicze przed 1 stycznia 2012. Wtedy to wprowadzono zmiany w ustawie i zmieniono okres pięciu lat na okres lat trzech. Wszystkie szkody górnicze ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat od ich powstania. Za moment dowiedzenia się poszkodowanego o szkodzie przyjmuje się dzień, w którym złożył do zakładu odpowiedni wniosek.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego