Odszkodowanie za szkody górnicze Katowice Wodzisław Śląski Katowice

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Szkody górnicze – odszkodowania
 
 
Ustawa o prawie geologicznym i górniczym na przedsiębiorców prowadzących zakłady górnicze nakłada odpowiedzialność za szkody na nieruchomościach będące skutkiem działalności owych zakładów. Ta sama ustawa uniemożliwia sprzeciwieniu się ewentualnym i potencjalnym zagrożeniom, jakie niesie z sobą ruch zakładów górniczych. Przepisy nie zezwalają również na wstrzymanie tego typu działalności. Mówiąc wprost, nie istnieją sposoby i możliwości uniknięcia charakterystycznych szkód zwanych górniczymi. Jednocześnie, właściciele nieruchomości narażonych na takie szkody, mogą domagać się odszkodowań lub przywrócenia pierwotnego stanu budynków.
 
 
Przesłanki odpowiedzialności za szkody na nieruchomości powstałe w wyniku ruchu zakładu górniczego
 
Istnieją trzy przesłanki, na bazie których zaistniałe zmiany można nazwać szkodami górniczymi i pociągnąć zakład górniczy do odpowiedzialności:
 
     
  1. Zdarzenie,      które doprowadziło do powstania szkody.
  2.  
  3. Szkoda      sama w sobie.
  4.  
  5. Zależność      przyczynowo skutkowa między zdarzeniem pierwotnym, a zaistniałą szkodą. 
 

Zdarzenie, o którym mowa w punkcie 1, to ruch jednostki górniczej, który bezpośrednio spowodował szkodę. Jako szkody górnicze rozumie się różnorodne zmiany powstałe w budynku. Są to na przykład rysy, pęknięcia, szczeliny w ścianach; osunięcie się ścian; uszkodzenia instalacji wodnej, gazowej i innej; osunięcie lub pochylenie budynku; uszkodzenia dachu, okien i drzwi. Szkody górnicze nie dotyczą jednak tylko i wyłącznie samych budynków, ale także ich otoczenie. Chodzi o ogrodzenia i bramy, podjazdy, grunty w pobliżu, a także pola i obszary leśne.
 
Przez zależność przyczynowo skutkową rozumie się powstanie szkody bezpośrednio po ruchu zakładu górniczego. Odpowiedzialność za szkody górnicze wynika wprost z ryzyka, a więc nie ma możliwości uchylenia się od niej. Można to zrobić tylko wtedy, gdy uda się wykazać, że za szkody odpowiadają czynniki wyższe lub podmioty nie związane z danym zakładem.
 
 
Kto odpowiada za powstanie szkód górniczych?
 
 
Pełną odpowiedzialność za powstałe szkody górnicze ponosi przedsiębiorca, który zarządza ruchem danego zakładu. Oczywiście dzieje się tak wówczas, gdy zostanie wykazane, że działalność zakładu spowodowała szkodę. W sytuacji gdy niemożliwe jest wskazanie właściwego podmiotu, odpowiedzialność za szkodę spada na przedsiębiorcę, który w momencie powstania szkody mógł nadzorować działalnością mającą związek z ruchem zakładu górniczego. Jeżeli i tego nie da się ustalić, a następca prawny nie istnieje, odpowiedzialność za powstałą szkodę bierze na siebie skarb państwa.
 
 
Naprawianie szkód górniczych
 
 
1 stycznia 2012 wprowadzono zmianę przepisów dotyczących naprawy szkód górniczych. Zgodnie z nią, osoba poszkodowana ma możliwość samodzielnego decydowania o tym, jak naprawiona będzie szkoda górnicza powstała na nieruchomości. Może więc zażądać naprawy budynku, czyli przywrócenia jego stanu sprzed szkody. Może również zażądać wypłaty stosownego odszkodowania. Jeśli szkoda powstała przed 1 stycznia 2012 roku, osoba poszkodowana nie może wybierać sposobu zadośćuczynienia. Zakład górniczy odpowiedzialny za taką szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia, to jest przywrócenia stanu budynku lub gruntów sprzed szkody. Zakład może wypłacić odszkodowanie pieniężne, tylko wówczas, gdy rzeczywista naprawa szkody jest niemożliwa lub gdy łączy się ze zbytnimi trudnościami lub po prostu nie opłaca się. Właściciel uszkodzonej nieruchomości może też sam naprawić szkodę i zwrócić się do zakładu o zwrot kosztów naprawy. Takie załatwienie sprawy wymaga jednak wcześniejszej zgody kopalni.
 
 
Kiedy przedawniają się roszczenia za szkody górnicze?
 
 
Roszczenia związane ze szkodami górniczymi ulegają przedawnieniu pięć lat po tym, jak właściciel nieruchomości dowie się o powstaniu szkody. To ważne, bo nie jest tożsame z upływem pięciu lat od powstania szkody. Jeśli sprawa o odszkodowanie rozpocznie się po wskazanym wyżej terminie, sąd oddali powództwo ze względu na przedawnienie.
 
 
Dochodzenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego
 
 
Dochodzenie roszczenia za szkodę górniczą rozpoczyna się od złożenia stosownego wniosku w zakładzie, który odpowiada za powstanie szkody. Wniosek ten zostaje rozpatrzony przez przedsiębiorcę prowadzącego ruch danego zakładu. Jeśli uzna on zasadność wniosku, kolejnym krokiem są oględziny uszkodzonej nieruchomości. Etap kolejny, to ugoda, która stanowi o sposobie w jaki szkoda będzie naprawiana. Często bywa tak, że kopalnie proponują ugody, z którymi nie zgadzają się właściciele uszkodzonych budynków. Ci ostatni nie muszą podpisywać ugód, które wydają im się niekorzystne. Wyjściem z takiej sytuacji jest wstąpienie na drogę sądową.
 
Zakład górniczy ma 30 dni na reakcję na wniosek złożony przez poszkodowanego. Jeśli nie zareaguje lub odmówi współpracy – poszkodowany musi udać się do sądu. Sąd nie zajmie się sprawą, jeśli opisana procedura nie zostanie zrealizowana.
 
 
Zwolnienie poszkodowanego z opłaty sądowej
 
 
Wnosząc do sądu sprawę o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku ruchu zakładu górniczego, osoba poszkodowana zwolniona jest z opłat sądowych.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego